top of page
Image by British Library

Voorlopers van het NLF

Generaal Snijders Fonds

In 1932 bestond de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) 25 jaar. Bij de viering van dat jubileum in augustus werd een comité opgericht om de eerste voorzitter van de KNVvL – en voorvechter van de Nederlandse luchtvaart – te eren: generaal b.d. C.J. Snijders. Bestuurders van Fokker, KLM, NLS en Luchtvaartdienst reikten op 19 oktober de eerste gouden Generaal Snijders Erepenning uit aan de generaal. Bij deze bijzondere bijeenkomst voor de luchtvaartwereld waren veel hoogwaardigheidsbekleders, onder wie Prins Hendrik, de minister van Waterstaat, de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam en bestuurders uit de luchtvaartsector.

 

Het comité is later omgezet naar de Generaal Snijders stichting. Deze reikt elke vier jaar een eerbetoon uit aan personen die uitzonderlijk veel hebben bijgedragen aan de luchtvaart. De Generaal Snijders Erepenning is inmiddels zeventien keer toegekend, onder meer aan Albert Plesman (1935) en Peter Hartman (2017). Bekijk ook het overzicht van alle personen die de erepenning hebben ontvangen. 

A.H.G. Fokkerfonds

Nadat hij 25 jaar daarvóór in een door hem zelfgebouwd vliegtuig zijn vliegbrevet had behaald, riep A.H.G. Fokker op 16 mei 1936 een stichting in het leven. In dit ‘A.H.G. Fokkerfonds’ stortte hij als eerste een bedrag van 100.000 gulden. Het fonds was bedoeld om vliegopleidingen mogelijk te maken voor een zo groot mogelijk aantal Nederlanders, steun te geven aan luchtvaartpioniers en hun nabestaanden, de Nederlandse luchtvaart te bevorderen en ontwikkelen, en studiebeurzen te verlenen. Fokker koos prominente vertegenwoordigers uit de luchtvaart als bestuursleden, onder wie de voorzitter van de KNVvL en de voorzitter van de Raad van Beheer van de Nationale Luchtvaartschool. In het eerste jaar werden al 23 leerlingen opgeleid voor het zweefvliegbrevet en 33 voor het motorvliegbrevet.

 

Van den Berch van Heemstede Fonds

Eén van de medeoprichters van KLM was zakenman jhr. I.L. van den Berch van Heemstede, een enthousiast ballonvaarder en algemeen secretaris van de KNVvL. In 1919 werd hij ook de eerste secretaris-generaal van de International Air Traffic Association (IATA). Van den Berch van Heemstede was als een spin in het web betrokken bij alle Nederlandse luchtvaartactiviteiten. Zo was hij secretaris bij het Nationaal Luchtvaartfonds en richtte hij in de Tweede Wereldoorlog via zijn eigen stichting Van den Berch van Heemstede het Nationaal Steunfonds op. Na zijn overlijden ontving deze stichting een belangrijk legaat, dat mede ten goede kwam aan het Nationaal Luchtvaartfonds.

In de eerste helft van de vorige eeuw werden verschillende particuliere fondsen opgericht om de luchtvaartsector in Nederland te laten groeien. Deze vormen de voorlopers van Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds:

bottom of page