top of page

NLF en ANBI

Dankzij het ANBI-keurmerk kunnen personen, organisaties en bedrijven met belastingvoordeel doneren aan het NLF. De stichting hoeft ook geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen. 

 

Inkomsten

Het NLF ontvangt inkomsten uit eenmalige donaties en bijdragen van NLF-partners. Dit zijn vooral organisaties die actief zijn in de lucht- en/of ruimtevaartsector. Het NLF genereert verder inkomsten uit bestaand vermogen in de vorm van ontvangen rente en resultaat uit de beleggingsportefeuille.

 

Uitgaven

De belangrijkste bestedingen van het NLF bestaan uit het prijzengeld dat elk jaar wordt uitgereikt, uit de organisatie van het jaarlijkse gala rond de prijsuitreiking en de organisatie van andere bijeenkomsten. Daarnaast zijn er beperkte reguliere organisatiekosten. Deze probeert het NLF zo veel mogelijk te beperken.

 

Beloningsbeleid

Bestuurders, beleidsmakers en andere vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun werk voor het NLF. De stichting heeft ook geen medewerkers in dienst.

Jaarrekening

De laatst vijf jaarrekeningen van het NLF vindt u hier. 

Standaardformulier ANBI 

Organisaties met een ANBI-status zijn verplicht een standaardformulier te gebruiken. Hier vindt u het standaardformulier van het NLF. 

 

Fiscale naam

Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds

Fiscaal nummer (RSIN): 802387810

 

Contactgegevens

Postbus 33

2200 AA Noordwijk

administratie@luchtvaartfonds.nl

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds (NLF) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan goede doelen.

bottom of page