top of page

Criteria jaarlijkse prijzen

Wil je kans maken op een van de jaarlijkse prijzen die het NLF uitreikt aan studenten van mbo-, hbo- en universitaire opleidingen voor uitzonderlijke prestaties? Dan is het goed om te weten naar welke criteria de jury kijkt bij de beoordeling van inzendingen. Dit zijn de belangrijkste:
Excellence

a. Doel

Is het eigenlijke doel van het project of werk duidelijk en voor wie of wat het is bestemd?

 

b. Innovatie

Wat is vernieuwend aan het project of het werk? Is het iets volledig nieuws of is het bedoeld als vervanging, aanpassing of uitbreiding van iets dat al bestaat?

 

c. State of the art

Heeft de student nieuwe inzichten, methodes, processen en/of materialen gebruikt?

 

d. Kwaliteit

Heeft de student een project of werk ingezonden van voldoende kwaliteit en alles wat direct met het onderwerp te maken duidelijk onder woorden gebracht?

Impact

a. Resultaat

Brengt de uitkomst van het project of werk een verandering met zich mee voor de sector, in

technologische, juridische, economische of algemene zin?

 

b. Relevantie

Hoe relevant is het resultaat van het project of werk? Sluit het aan bij een wens van of opgave voor de sector of is het ‘meer van hetzelfde’?

 

c. Vernieuwing

Geeft het project of werk een nieuwe kijk op de praktijk in de sector of de visie van partijen in de industrie?

 

De jury beoordeelt de twee criteria via een score van 0 tot 5 (halve punten zijn toegestaan).

0 – Voldoet helemaal niet aan de criteria

– Slecht: voldoet niet of nauwelijks aan de criteria

2 – Redelijk: voldoet in oppervlakkige zin aan de criteria, maar raakt duidelijk niet alle facetten

3 – Goed: voldoet in redelijke zin aan de criteria, maar laat nog een aantal tekortkomingen zien

4 – Zeer goed: voldoet in voldoende mate aan de criteria, maar met een enkele tekortkoming

5 – Excellent: voldoet, met mogelijk een minimale tekortkoming, aan alle relevante aspecten van de criteria

bottom of page