top of page

AVG/Privacy

Op deze pagina lees je hoe het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds (NLF) omgaat met informatie.

Welke gegevens verzamelt het NLF en waarom?

Het NLF verzamelt gegevens van studenten en onderwijsinstellingen die (stage)projecten en/of afstudeeropdrachten aandragen voor een van de jaarlijkse stimuleringsprijzen. We verzamelen ook gegevens over individuele personen die in aanmerking komen voor een erepenning of -medaille.

 

Via het contactformulier op deze website vraagt het NLF de naam en het mailadres van de afzender. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om op het bericht te kunnen reageren. Verder gebruikt Het NLF enkel functionele cookies op de website.

 

We gebruiken (persoons)gegevens en informatie over prestaties, projecten en afstudeeropdrachten om jaarlijks dan wel incidenteel prijzen en eremedailles of -erkenningen te kunnen uitreiken aan (rechts)personen die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de lucht- en ruimtevaart in Nederland.​

Hoe gaat het NLF om met gegevens?

De (persoons)gegevens komen na het invullen van het contactformulier of via een rechtstreekse mail in de mailbox van het NLF. We bewaren deze gegevens voor onbepaalde tijd om vragen te kunnen stellen over inzendingen en berichten te kunnen versturen rond prijsuitreikingen en andere activiteiten van het NLF die de lucht- en ruimtevaart in Nederland stimuleren. We delen deze gegevens niet met andere partijen, tenzij hiervoor een aantoonbare reden is i.v.m. een uitreiking en de betreffende persoon schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het delen.

Het NLF gaat vertrouwelijk om met alle (persoons)gegevens en andere informatie van studenten, onderwijsinstellingen en partners. Hierbij werken we in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord op de wifi-verbinding, computersystemen en de mailbox van het NLF. Inschrijfformulieren en dossiers bewaren we digitaal. Deze zijn alleen in te zien met gebruik van een wachtwoord door een bevoegde persoon van het NLF.

 

Heb je vragen over ons privacy-beleid? Neem dan contact op met het NLF.

bottom of page