top of page
Lid 1: Prijzen

Het bestuur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartfonds (NLF) reikt jaarlijks de volgende prijzen met bijbehorend geldbedrag uit aan studenten van mbo-, hbo- en universitaire opleidingen:

 

  • Parmentier Prijs: voor studenten van een ATPL-opleiding, certificaat en/of bedrag per keer vast te stellen)

  • Smart Mobility Prijs: certificaat en/of bedrag per keer vast te stellen

  • Duurzame Luchtvaart Prijs: ter beschikking gesteld door KLM, €2.500

  • Anthony Fokker Prijs: ter beschikking gesteld door Fokker €2.500

  • Noordwijkse Ruimtevaart Prijs: ter beschikking gesteld door de gemeente Noorwijk €2.500

  • André Kuipers Ruimtevaart prijs: ter beschikking gesteld door de André Kuipers Stichting €2.500

 

De beoordeling voor de Anthony Fokker Prijs, Generaal Snijders Prijs, Jan Dellaert Prijs, Albert Plesman Prijs en André Kuipers Ruimtevaartprijs gebeurt door een vakjury. Het bestuur bepaalt de winnaars van de andere prijzen en een eerbetoon.

 

De prijzen worden uitgereikt als er in een jaar voldoende geschikte inzendingen zijn. De jury en het bestuur beslissen hierover.

 

Lid 2: Benoeming, vrijwaring, onafhankelijkheid en ontslag van de jury

Het bestuur van het NLF bepaalt de samenstelling van de jury. Juryleden zijn niet aansprakelijk voor schade door tekortkomingen tijdens het uitvoeren van hun jurytaak, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 

De jury oordeelt onafhankelijk en neutraal, en adviseert het bestuur over de toekenning van de drie Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartprijzen. Het bestuur kan juryleden ontheffen van hun taken en juryleden kunnen daar ook zelf om vragen. Het bestuur zal dat dan onmiddellijk doen.

Lid 3: Samenstelling van de jury

In de jury zitten prominente leden uit de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector en daarbuiten. Het aantal juryleden bedraagt minimaal 5. De jury kan waar nodig deskundigen om advies vragen.

 

Lid 4: Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt inzendingen aan de hand van de volgende criteria en weegfactoren:

 

  1. Inhoudelijke kwaliteit en deugdelijkheid (25%)

  2. Bijdrage aan de lucht- en ruimtevaart (25%)

  3. Mate van vernieuwing/verandering (25%)

  4. Creatief gehalte/originaliteit (25%)

 

Per criterium kunnen inzendingen 10 punten behalen. Om te winnen moet een inzending voor alle criteria meer dan 5 punten scoren.

 

Lid 5: Nominaties

De jury ontvangt van het bestuur drie tot maximaal vijf nominaties per categorie.

 

Lid 6: Voorgestelde winnaar

De jury beoordeelt de nominaties en stelt per categorie de winnaar voor via een juryrapport dat ze aan het bestuur overhandigt.

 

Lid 7: Kwaliteit van de inzendingen

De jury kan besluiten dat geen enkele nominatie voldoende kwaliteit heeft om de prijs te winnen. Het is ook mogelijk dat de jury verschillende nominaties vergelijkbaar vindt in kwaliteit en ze daarom allemaal aanmerking laat komen voor de prijs. In dat geval wordt de prijs gedeeld. De jury verantwoordt haar beoordelingen via een juryrapport aan het bestuur.

 

Lid 8: Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van het NLF is verantwoordelijk voor de toekenning van de prijzen.

 

Lid 9: Opstelling, vaststelling en wijziging

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld door het bestuur van het NLF. Het bestuur mag dit reglement op elk moment wijzigen.

Juryreglement

bottom of page