top of page

Doelen en visie

De stichting wil haar doel bereiken door:

1. via aansprekende berichten in de media en eigen communicatie interesse te wekken voor lucht- en ruimtevaart bij overheden, politiek en inwoners van Nederland, en met name bij jongeren;

2. de C.J. Snijders-medaille en Erediploma’s toe te kennen aan Nederlandse personen en/of rechtspersonen die zich hebben onderscheiden op het gebied van lucht- en/of ruimtevaart;

3. stimuleringsprijsvragen uit te schijven voor mbo-, hbo- en universitair onderwijs op het gebied van lucht- en ruimtevaart;

4. alle middelen in te zetten die de stichting helpen haar doel te behalen, zoals promotie maken voor het NLF en fondsen werven om de stichting te laten voortbestaan.

De stichting Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds (NLF) wil de belangstelling voor en betrokkenheid bij de Nederlandse lucht- en ruimtevaart vergroten en bijdragen aan de bloei van deze sector.

‘Het raakt me hoeveel studenten met vaak minimale middelen voor elkaar weten te krijgen’

Ruud Hirdes, juryvoorzitter NLF

bottom of page