top of page

Nederlandse Ruimevaart Erepenning

Het NLF reikt de Nederlandse Ruimtevaart Erepenning incidenteel uit aan personen die lange tijd op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan de Nederlandse ruimtevaart. De erepenning is een erkenning van hun inzet voor de sector. Het bestuur van het NLF bepaalt samen met de jury of een aangedragen kandidaat in aanmerking komt. 

De erepenning is tot nu toe twee keer toegekend:

  • 2022, Nico van Putten

  • 2019, André Kuipers

NLF Andre Kuipers
bottom of page