top of page
Male mechanical engineer builds agricultural robots_edited.png

Excellent Aerospace Education Award

Het NLF reikt incidenteel een onderscheiding uit aan een onderwijsinstelling die uitzonderlijk heeft bijdragen aan de ontwikkeling van de lucht- en ruimtevaart. De jury beslist in samenspraak met het bestuur van het NLF over het toekennen van de Excellent Aerospace Education Award. Hierbij wordt gekeken naar de prestaties van onderwijsinstellingen op de onderstaande criteria.

 

Om in aanmerking te komen voor de EAE-award, moeten zij op al deze punten bovengemiddeld presteren:

1. Goed onderwijs: dit betekent zowel studenten op een adequate manier kennis en vaardigheden bijbrengen als opleidingen aanbieden waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. Dit is onder andere meetbaar aan de snelheid waarmee jongeren na hun opleiding werk vinden in de branche;

 

2. Goede contacten met bedrijven in de lucht- en ruimtevaartsector en gerelateerde kennisinstellingen. De onderwijsinstelling staat midden in de maatschappij en heeft bijvoorbeeld een actief stagebeleid;

3. De onderwijsinstelling maakt studenten enthousiast om te werken in de lucht- en ruimtevaartsector;

 

4. Evenementen organiseren om de belangstelling voor lucht- en ruimtevaart te vergroten;

5. Een actief stagebeleid voeren met bedrijven die bij de sector betrokken zijn;

 

6. De leerlingen/studenten van de opleiding ook naast de opleiding enthousiasmeren voor de lucht- en ruimtevaart. Dit gebeurt aantoonbaar via activiteiten als lezingen, excursies en ondersteuning van de leerlingen- of studievereniging van de eigen opleiding;

 

7. De onderwijsinstelling moedigt de eigen studenten aan om mee te dingen naar de stimuleringsprijzen van het NLF en ondersteunt hen bij inzendingen.
 

Het NLF kent de EAE-award toe om de inzet van onderwijsinstellingen te waarderen en ook om te stimuleren dat zij de belangstelling van studenten voor de sector blijven wekken. Een opleiding kan één keer in de drie jaar meedingen naar de award.

bottom of page