top of page
Nederlands Luccht- en ruimtevaart fonds_edited.png

NLF erediploma's

Personen die zich in de breedste zin van het woord hebben onderscheiden in de lucht- en of ruimtevaart komen in aanmerking voor een NLF Erediploma. Het NLF kent deze incidenteel toe. Het bestuur van het NLF bepaalt samen met de jury of een aangedragen kandidaat in aanmerking komt voor de erepenning. 

 

Deze personen ontvingen eerder een NLF Erediploma:

 

2018

Dick Verburg: voor zijn markante en visionaire pionier- en ondernemerschap bij de oprichting en ontwikkeling van European Pilot Selection and Training en Multi Pilot Systems – bedrijven met hoge relevantie voor de (inter)nationale luchtvaartsector. Dick Verburgs sociale bewogenheid, moed en zowel passioneel als ambitieus leiderschap maken hem een ambassadeur voor de Nederlandse luchtvaart en dienaar van de mondiale vliegveiligheid.

 

2015

Ir. Jan de Jong: voor zijn bijdrage aan de groei en ontwikkeling van Fokker Technologies en daarmee aan behoud van een sterke vliegtuigindustrie voor Nederland. Hij wordt geroemd voor zijn integriteit, persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling van talent. Jan de Jong heeft constructieve bijgedragen aan de relatie met klanten wereldwijd en daarmee aan de wederopstanding van Fokker.

 

Ir. Rudi den Hertog: voor zijn bijzondere betrokkenheid als technicus bij de Nederlandse vliegtuigindustrie in de breedste zin. Rudi den Hertog staat bekend als het ‘technisch geweten’ van de oude Fokkerorganisatie, de onderhoudselementen hiervan zoals die na 1996 voortgezet werden en in de herstartinspanningen van het Fokker 100-programma bij Rekkof (tegenwoordig NAC b.v).

2014

Dr. Russel J.H. Wanhill: voor zijn grote, langdurige bijdrage als wetenschappelijk onderzoeker bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Zijn werk heeft de kennis vergroot over het verouderingsgedrag van aerospace-materialen. En ook bijgedragen aan het toepassen van die kennis bij schade- en ongevallenonderzoeken en het formuleren van preventieve maatregelen bij verouderende lucht- en ruimtevaartuigen. Via een leeropdracht aan de TU Delft en internationale fora kon Russel Wanhill zijn unieke kennis wereldwijd uitdragen – hij wordt als groot metallurg erkend.

 

Cees P.M. van der Louw: voor zijn grote en langdurige verdienste voor KLM en met haar geassocieerde luchtvaartmaatschappijen op het gebied van voorbereiding, inrichting, regelgeving en uitvoering van de Emergency Management and Response-functie. Het adequaat functioneren hiervan vertegenwoordigt een groot maatschappelijk belang. Met zijn jarenlange ervaring en vakmanschap – van de Bijlmerramp tot MH17 – is Cees van der Louw binnen het Skyteam een autoriteit op dit gebied en geniet hij ook in IATA-verband erkenning als expert.

 

2011

Generaal-majoor b.d. F.P. Schulte: voor zijn verdiensten voor de Koninklijke Luchtmacht, in het bijzonder voor de luchtmachtveteranen, en voor het Militair Luchtvaartmuseum in Soesterberg.

AWARDS 2023 NLF.jpeg
bottom of page